آگهی تلویزیونی اینترنت بانک صادرات – توقف زمان

بانک صادرات

بانک صادرات ایران، بانک تجاری ایرانی است، که در سال ۱۹۵۲ توسط خانواده بلورفروشان

و خانواده مفرح، با ۲۰ کارمند و ۳ مدیر ارشد، فعالیت خود را آغاز نمود.


TAG


پاسخ دهید

X