Stephen Covey

درباره استفان کاوی، نویسنده و سخنران مشهور : بخش هشتم

مروری بر ۷ عادت مردمان موثر (استیون کاوی)

در نوشته ی قبل، با کتاب «۷ عادت مردمان موثر» نوشته ی «استیون کاوی» آشنا شدیم.

حالا در این نوشته، با همدیگر مروری سریع بر این هفت عادت خواهیم داشت، و مسلماً برای آشنایی بیشتر با هر کدام از این هفت عادت و دستیابی به مدلی که بتواند به ما در تغییر شخصی مان کمک کند، خواندن کل این کتاب موثر خواهد بود.

هفت عادت مردمان موثر (استیون کاوی)

  Stephen R. Covey) The 7 Habits of Highly Effective People)

عادت ۱ : عامل باشید

Habit 1: Be Proactive

عامل بودن، چیزی بیشتر از عمل کردن است. استیون کاوی در اولین عادت به ما می‌گوید که ما مسئول هر گونه عکس العمل خود در قبال افراد یا رویدادها هستیم. ما در مورد هر عکس العملی که در برابر هر موقعیتی انجام می‌دهیم، کاملاً حق انتخاب داریم.

استیون کاوی، برای درک بهتر این موضوع به معرفی داستان ویکتور فرانکل می‌پردازد تا به ما نشان دهد که ما چقدر در انتخاب آنچه که برایمان اتفاق می‌افتد آزادی داریم. فرانکل یک روانپزشک بود  بخاطر نظریه ی لوگوتراپی یا معنا درمانی اش و کتاب «انسان در جستجوی معنا» ی خود مشهور می‌باشد. او در شرایط سخت اردوگاه‌های نازی‌ها، متوجه شد که مهم نیست که چه چیزی برایمان اتفاق می‌افتد، ما به عنوان انسان می‌توانیم نوع واکنش و عکس العمل‌هایمان را انتخاب کنیم.  کتاب «انسان در جستجوی معنا»، کتابی است که خواندن آن می‌تواند برای هر انسانی ضروری باشد.

کسانی که به عکس العمل‌های خود توجه نمی‌کنند، انسان‌هایی غیرعامل هستند که اغلب، آدمها یا موضوعات بیرونی را بخاطر هر چیزی که برایشان رخ می‌دهد سرزنش میکنند. آنها هیچ حس مسئولیت پذیری ندارند. مثلا می‌گویند: “من در امتحان موفق نشدم چون استادم از من خوشش نمی‌آمد!

اما انسان‌های عامل نسبت به هر عکس العمل خود، حس مسئولیت پذیری دارند. اغلب به دنبال این هستند که از چیزی که برایشان پیش آمده، چه درسی می‌توانند بگیرند و چه چیزی می‌توانند بیاموزند. آنها ممکن است بگویند: “من در امتحان موفق نشدم، شاید به این خاطر که زمان کافی برای خواندن و یادگرفتن آن درس، صرف نکردم. یا شاید بخاطر اینکه برنامه ریزی درستی برایش انجام ندادم. حالا برای دفعه ی بعد چه کار متفاوتی می‌توانم انجام دهم؟

 

منبع : ۱newday.ir
X