brian_tracy_on_stage

درباره برایان تریسی، چکیده جملات مهم و موثر : بخش نهم

جملات کوتاه گاهی بیشتر از چندین مقاله و کتاب می تونند برای یاد گرفتن کاربرد داشته باشند

در زیر جملاتی برگزیده از کتابهای مختلف برایان تریسی آمده که فکر می کنم برای شما هم بتونند جالب و مفید باشند :

 

مشکلات ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند.((برایان تریسی))

 بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است.(( برایان تریسی))

 یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.((برایان تریسی))

 هر فعالیت یا عدم فعالیتی مستلزم انتخابی است بین آنچه بیشتر اهمیت دارد و آنچه کمتر اهمیت دارد.((برایان تریسی))

 پاداشهایی که در زندگی می گیرید بستگی به این دارد که چه کاری می کنید، چقدرخوب آن را انجام می دهید و چقدر مشکل است که بتوان کسی را جایگزین شماکرد.((برایان تریسی))

 قانون کاشت و برداشت، اصل و اساسی زندگی بشر است. شما امروز محصولی را برداشت می کنید که در گذشته بذر آن را کاشته اید.((برایان تریسی))

 خوشبختی زمانی به دست می آید که شما به کاری که انجام می دهید باور داشته باشید، آن را خوب بشناسید و دوست بدارید.((برایان تریسی))

 دقت و تمرکز، رموز عملکرد عالی هستند.((برایان تریسی))

 مدیریت زمان وسیله ای است که می تواند شما را از جایی که هستید به جایی که می خواهید باشید برساند.((برایان تریسی))

 قانون حد توانایی می گوید: همیشه برای انجام ضروری ترین کارها زمان کافی وجود دارد.((برایان تریسی))

قانون حذف گزینه ها می گوید: انجام یک کار مستلزم صرف نظر از انجام کارهای دیگر است.((برایان تریسی))

 بهره وری بالا نتیجه ی بالا بردن کارآیی وقت است؛ به این ترتیب که تنها مهمترین کارها را انجام دهید.((برایان تریسی))

 توانایی شما در به تعویق انداختن خوشی های کوتاه مدت، تعیین کننده میزان پیشرفت مالی شما در دراز مدت است.((برایان تریسی))

 برای مدیریت زمان خود باید خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید.((برایان تریسی))

 پیشرفت های جزیی در استفاده بهتر از وقت می تواند در مجموع منجر به دگرگونی های اساسی در زندگی شما شود.((برایان تریسی))

 هنگام کار کردن، وقت تلف نکنید، بی وقفه کار کنید و از خودتان بیشتر مایه بگذارید.((برایان تریسی))

 سطح دانش و مهارتی که در حال حاضر دارید حداکثر توان فعلی شما را تعیین می کند.((برایان تریسی))

 مدام از خودتان بپرسید : آیا کاری که مشغول انجام آن هستم ” بیشترین بازده برای وقت صرف شده ” را دارد یا نه؟((برایان تریسی))

 ارزش هر چیزی را می توان با مقدار زمانی که حاضرید صرف آن کنید اندازه گیری کرد.((برایان تریسی))

 توانایی شما در مدیریت زمان برای دستیابی به بالاترین نتایج، مهارت اصلی در کارآیی فردی است.((برایان تریسی))

آینده متعلق به افراد با قابلیت است.((برایان تریسی))

 اکثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند که بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند.((برایان تریسی))
پاسخ دهید

X