بزرگترین رستوران معلق در برزیل

تصاویری از بزرگترین رستوران معلق در برزیل که در زیر پلی با ارتفاع ۲۰ متر ساخته شده و سازندگان آن قصد دارند تا با این روش کار خود را در گینس به ثبت برسانند.
X