201561322848312781a

درباره دارن هاردی،سخنران نامی ،گفته ها : بخش هفتم

گام سوم: کتاب امسال تکرار نخواهد شد دارن هاردی

 

اصل داشته ها

برای داشته هایتان شکرگذار باشید تا بیشتر به شما برسد.اگر مدام روی نداشته هایتان متمرکز شوید هیچ وقت قانع نمی شوید.اپرا وینفری

در برنامه هدف گذاری شاید مدام این فکر به سراغتان بیاید که بر روی نداشته هایتان تمرکز کنید و فکرتان درگیر موفقیت هایی شود که کسب نکرده اید؛ درصورتی که شما باید به چیزهایی که دارید متمرکز شوید.ذهنتان باید بر روی دارایی ها باز باشد.

اگر به داشته هایمان فکر کنیم می توانیم تمام تفکرات منفی را از خود برهانیم.این باعث می شود ذهن ما با افکارمثبت درگیر شود.

پس بیایید از این به بعد قدردان چیزهایی باشیم که داریم تا این صفت تبدیل به یک عادت شود. قدرشناسی باعث نتایج فوق العاده ای در زندگی می شود. سلامت جسمی و روحی را همراه دارد، باعث بهبود روابط می شود و همچنین افزایش ثروت و ….

برای این کار همیشه به چیزهایی که دارید فکر کنید این طرز تفکرباعث می شود که اتفاقات خوب بیش تری برای شما رخ بدهد. در واقع زندگی بیرونی شما بازتابی از زندگی درونی و طرزتفکرتان است.

تمرین سوم به شما کمک میکند قدر چیزهایی را که دارید بیشتر بدانید و دائما آن را برای خودتان متذکر شوید. تاکید می کنم این تمرینات را باید روزانه انجام دهیم و بصورت جزیی از کارهای روزانه مان به حساب بیایند.

تمرین گام سوم:

قدردانی

سه شخص فوق العاده در زندگی من :

۱_
۲_
۳_
 

سه مشخصه مثبت خانه و جایی که در آن زندگی می کنم:

۱_
۲_
۳_
 

سه مشخصه مثبت خانه و جایی که در آن کار می کنم و کاری که در آنجا انجام می دهم:

۱_
۲_
۳_
 
 

سه استعداد وتوانایی منحصر به خودم که از زمان تولد داشته ام:

۱_
۲_
۳_
 
 

سه توانایی و استعداد که در خودم پرورانده ام:

۱_
۲_
۳_
 
 

سه “شانسی” که در زندگی آورده ام:

۱_
۲_
۳_

 

ادامه دارد…..
پاسخ دهید

X