درباره رستوران اکسون

میثم ترکانی سرآشپز رستوران اکسون است. هنرمندی عاشق که دست سرنوشت او را با تحصیلات آکادمیک به آشپزخانه کشانده است. دانش آکادمیک میثم باعث شده تا به روزترین سطح از هنر آشپزی جهانی را که توسط بزرگ ترین سرآشپزان دنیا با ۳ ستاره میشلن در حال اجرا است را در ایران عملی کند و گامی بزرگ در جهت پیشرفت آشپزی ایران بگذارد.

 

 
X