رستوران ترکیه ای آناتولیا

 رستوران ترکیه ای آناتولیا،ارائه‌کننده غذاهای ترکیه استانبولی آدرس » اتوبان ستاری، مرکز خرید کوروش، فودکورت کوروش ،شماره تماس : ۴۴۹۷۱۶۱۰

 
X