رستوران ته چین بار تهران

رستوران ته چین بار تهران ،شعبه سئول: ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،میدان شیخ بهایی،مرکز خرید سئول، واحد ۵۴ ، شماره تماس »تلفن جهت رزرو و سفارشات دلیوری: ۸۸۲۱۰۰۱۴ – ۸۸۲۱۰۰۱۵

رستوران ته چین بار تهران-7 رستوران ته چین بار تهران-6 رستوران ته چین بار تهران-5 رستوران ته چین بار تهران-4 رستوران ته چین بار تهران-2 رستوران ته چین بار تهران-1 رستوران ته چین بار تهران-0
X