رستوران زیر دریا، شاهکاری در مالدیو

در مکانی تفریجی در آب های مالدیو به نام Hurawalhi رستورانی در عمق ۵.۸ متری آب دریا قرار دارد که از آن به عنوان بزرگترین رستوران زیر دریا یاد می شود. اندازه این رستوان ۱۰۵ متر مربع است.

 
X