فیشرز فریتس

رستوران دریایی فیشرز فریتس

رستوران «فیشرز فریتس» (Fischer’s Fritz) درست کنار دریاچه خیره کننده زوریخ واقع شده است. برخی از ماهی‌هایی که در غذاها استفاده می‌شود مستقیماً از خود اینجا تأمین می‌شوند. می‌توانید در این رستوران انتظار غذاهای دریایی تازه و خوشمز‌ه‌ای را داشته باشید.

فیشرز فریتس-0

ترکیب فرانسوی و شمال آلمانی طراحی اینجا نه تنها به افسون باورنکردنی آن می‌افزاید که با مفهوم آن نیز کاملاً در هماهنگی به سر می‌برد. می‌توانید برای صرف یک نوشیدنی در عصرهای گرم تابستان یا تماشای منظره‌ای بی‌بدیل از دریاچه به اینجا بیایید.




X