رستوران سوشي خونه تهران


رستوران سوشي خونه تهران،آدرس » پاسداران، ابتداي خ دولت، پاساژ سامان، طبقه ٢- ٢٢٧٧٥٣٥٨ *كترينگ سوشي خونه پاسداران،خ پايدار فر،بين گلستان٧و٨،مجموعه ٣٦٥ ٢٦٦٥٦٤٩١شنبه تا پنج شنبه يكسره ١٠صبح تا ١٠ شب جمعه ٥ بعد از ظهر تا ١٠ شب

 

رستوران سوشي خونه تهران-6 رستوران سوشي خونه تهران-5 رستوران سوشي خونه تهران-4 رستوران سوشي خونه تهران-2 رستوران سوشي خونه تهران-1 رستوران سوشي خونه تهران-0
X