رستوران عمارت فردوس

این مجتمع دارای پارکینگ اختصاصی بوده و در نزدیکی ایستگاه مترو فردوسی و ایستگاه بی آرتی فردوسی قرار دارد.رستوران عمارت فردوس، در خیابان فردوسی محدوده میدان فردوسی و در داخل ساختمان تجارت جهانی قرار دارد.

-رستوران عمارت فردوس
X