کافه و رستوران بارمان بابلسر

کافه و رستوران بارمان ،رستوران واقع در بابلسر کیلومتر دوم اتوبان دریاکنار بعد از سیتی سنتر صالح همراه با اجرای موزیک زنده و محیط زیبا و دلچسب

کافه و رستوران بامان -0

کافه و رستوران بامان -1

کافه و رستوران بامان -2

کافه و رستوران بامان -3

کافه و رستوران بامان -4

کافه و رستوران بامان -6

کافه و رستوران بامان -15 کافه و رستوران بامان -14 کافه و رستوران بامان -13 کافه و رستوران بامان -12 کافه و رستوران بامان -11 کافه و رستوران بامان -10 کافه و رستوران بامان -9 کافه و رستوران بامان -8 کافه و رستوران بامان -7 کافه و رستوران بامان -5

 

بابلسر- كيلومتر ٢ اتوبان درياكنار- بعد از سيتى سنتر صالح همراه با اجراى موزيك زنده

تلفن رزرو : ٣٧٣٠ ٣٥٨ ٠٩١٢/ ٣٥٢٩٠٧٩٠

نقد و بررسی ها

  • 8
  • 8
  • 7
  • 9
  • 9
  • 8.2

    Score
X