رستوران مرشد تهران

رستوران مرشد تهران ، آدرس » مرشد نياوران،بعد از جماران نبش دلشاد،پ دو

شعبه ۲ : خیابان باهنر ( نیاوران ) – بعد از جماران -نبش کوچه دلشاد – پلاک ۲ –

تلفن : ۲۲۰۰۲۲۰۰

شعبه ۳ : ( بیرون بر ) کاشانک – جنب مسجد والفجر –

تلفن : ۲۲۸۳۰۳۹۹  |  ۲۶۱۲۷۵۵۰  |  ۲۶۱۵۴۵۵۹  |  ۲۶۱۲۷۶۸۷

رستوران مرشد تهران -3 رستوران مرشد تهران -2 رستوران مرشد تهران -1 رستوران مرشد تهران -0
X