رستوران کوبابا تهران

رستوران کوبابا تهران، آدرس » تهران، جردن، خ گلخانه، شماره ۲۵۷, تهران ،شماره تماس » ۰۲۱۲۶۲۰۸۹۵۶

“رستوران کوبابا جردن” یکی از بهترین رستوران ها در منطقه جردن تهران است.

کیفیت بالای سرویس های این رستوران و موقعیت مکانی معروفیت بیشتر رستوران کوبابا جردن در شهر تهران شده است. غذای خاورمیانه ای یکی از دلایل معروفیت کوبابا جردن در بین جوان ها است. محیط شیک و سرویس دهی قوی از بهترین خصوصیات این رستوران در جردن تهران در میان بقیه رستوران ها است.

رستوران کوبابا تهران-4 رستوران کوبابا تهران-3 رستوران کوبابا تهران-2 رستوران کوبابا تهران-1 رستوران کوبابا تهران-0
X