ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل

ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل، اولين ساندويچ ويژه در استان مازندران” آدرس: بابل،خيابان شريعتى،روبروي شيرينى سرا تلفن:٣٢٣٦٩٧٦٩-٠١١

 

ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-68 ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-67 ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-6 ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-5 ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-4 ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-3 ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-2 ساندويچ ويژه زيتون (شعبه اصلى) بابل-0

نقد و بررسی ها

  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7.8

    Score
X