20-قدم-تا-رسیدن-به-کمال-low-750x430

سری دوم جملات زیبا و انگیزشی

⭕️➕ کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود آن هم به سه دلیل: اول آن که کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم که از همه تهوع آورتر بود، اینکه در آن سن و سال، زن داشت. چند سالی گذشت. یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم، آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم. این در حالی بود که خودم زن داشتم، سیگار می کشیدم و کچل شده بودم و تازه فهمیدم که خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران که ابراز انزجار می کند ممکن است در خودش بوجود آید.

 

⭕️➕ مسائل قدیمی را از ذهن خود پاک کنید، اسم تمامی افرادی را که از آنها دلگیر و عصبانی هستید بنویسید و برای هر کدام یک نامه با عنوان بخشش تهیه نمایید. مشغول بودن به اتفاقات گذشته فقط توان و نیرو را هدر می دهد. دیگران را همان طور که هستند بپذیرید و سعی نکنید آنها را تغییر دهید. دقت کنید که این نامه را برای آنها نفرستید و فقط نزد خودتان نگه دارید.

 

⭕️➕ فقیری بود که مردم دو سکه طلا و نقره به او نشان میدادند. اما او همیشه سکه نقره را برمیداشت و مردم به حماقت او می خندیدند. مرد مهربانی گفت: سکه طلا را بردار، اینطوری پول بیشتری گیرت میاد و دیگه دستت نمیندازن. فقیر: اگر سکه طلا را بردارم، دیگر مردم به من پول نمی دهند تا ثابت کنند که من احمق تر از آنهایم. شما نمی دانید چقدر از این راه پول گیر آورده ام. بدان که اگر کاری می کنی که هوشمندانه است، هیچ اشکالی ندارد که مردم تو را احمق بپندارند.

 

⭕️➕ وقتی هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم، وقتی کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم، وقتی کسانی به ما نیازمندند، وقتی دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست، وقتی آرزویمان جهانی آباد و آرام است، وقتی می توانیم افکارمان را بنویسیم، یا نقاشی کنیم، وقتی می توانیم شادیها و غمهایمان را با دیگران تقسیم کنیم و وقتی خدایی داریم که همین نزدیکیست، افسردگی و غم و تنهایی چرا؟!

 

⭕️➕ آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار،  کاری که خدا با تو می کند.

 

⭕️➕ با تقسیم هر فعالیت به قدمهای کوچیکتر و قابل اجرا، نیازی نیست برای موفقیت، انتظار پایان سفر را بکشی. بدین گونه پیروزی های کوچکِ زیادی در مسیر به دست می آوری که می توانی آنها را جشن بگیری.

 

⭕️➕ فردی عقربی را دید که برای نجات خویش دست و پا می زند، به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد اما عقرب خواست نیشش بزند. مرد باز هم تلاش می کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد. مردی به او گفت: چرا از نجات عقربی که مدام نیش می زند دست نمی کشی؟ او گفت: عقرب به اقتضای طبیعتش نیش می زند. طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن. چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت اینکه طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم؟ هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش همیشه خوب باش حتی اگر اطرافیانت نیشت بزنند.

 

⭕️➕ گذشته، گذشته. هر قدر شما خود را مقصر بدانید هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. این جمله را در ضمیر هوشیار خود حک کنید. حس تقصیر، گذشته را عوض نمی کند و باعث نمی شود من آدم بهتری بشوم. این طرز تفکر موجب می شود بین احساس تقصیر و درس گرفتن تفاوت قائل شوید. مسئولیت اشتباهاتتان را بپذیرید و سعی در درس گرفتن از آن و تلاش برای تغییر را داشته باشید.

 

 
X