كافه رستوران بن ژور تهران

كافه رستوران بن ژور تهران،  هر روز با صبحانه هايي متفاوت و طعمهاي خاص ، پخت انواع نان باگت و كروسان فرانسوي به روش سنتي تلفن تماس : ٨٨٧٣١٨١٩ آدرس » ميدان آرژانتين بلوار بيهقي روبروي فروشگاه شهروند

كافه رستوران بن ژور تهران-7 كافه رستوران بن ژور تهران-6 كافه رستوران بن ژور تهران-5 كافه رستوران بن ژور تهران-4 كافه رستوران بن ژور تهران-3 كافه رستوران بن ژور تهران-2 كافه رستوران بن ژور تهران-1 كافه رستوران بن ژور تهران-0
X