میز شگفت انگیز سفارش پیتزا در رستوران هاى مدرن

رستوران مدرن ایتالیایی با استفاده از یک میز شگفت انگیز، سفارش مشتریانش را دریافت می‌کند. این رستوران پیتزا و غذاهای سرد ارائه می‌کند.
X