ویدیویی انگیزشی از دارن هاردی با عنوان ۴ تکنیک برای غلبه بر مشکلات

دارن هاردی اولین کسب وکار خود را در ۱۸ سالگی به راه انداخت و در سپتامبر ۲۰۰۷ نشریه موفقیت و رسانه موفقیت را تاسیس کرد. وی قبلا در ۲ شبکه تلویزیونی با عناوین توسعه و پیشرفت محور سمت اجرایی داشت. وی تهیه کننده شبکه TPN و رئیس شبکه TSTN بود. همچنین ایشان به عنوان مدیر اجرایی و سرمایه گذار، در چندین شرکت چند ملیتی حضور فعال دارد.
X