ویدیویی جالب از رها سازی ذهن

مغز و ذهن انسان به شکل جدایی ناپذیری به یکدیگر متصل هستند. ما باید با شگفتی و ترس به آنها بنگریم. بنابراین باید مواظب باشید که چه خوراکی به مغزتان می دهید و چگونه تحریکش می کنید. با این کار عملا ذهن تان را وسعت می بخشید. مغز انسان معادل یک ابررایانه است و بسیار پیچیده تر از هر کامپیوتری که تاکنون به وسیله بشر ساخته شده است، کار می کند.
بالا بردن توانایی مغز برای موفق شدن امری ضروری است از آنجا که می تواند کنترل کند که در نهایت شما چه فردی خواهید شد. مغز یک مرکز فرماندهی است؛ مرکزی که هر کاری را که شما انجام می دهید در بر می گیرد و تحت کنترل در می آورد و همچنین می تواند مشخص کند که چگونه فکر، احساس و عمل می کنید. به عبارت ساده: هنگامی که مغز شما بهترین عملکرد را داشته باشد، به شما اجازه می دهد که بهترین باشید؛ به این علت که می تواند نتیجه را در کنترل خود داشته باشد.X