کافه آرامش بابلسر

کافه آرامش بابلسر ، همینطور که از اسمش پیداست، آرامش توی این کافه موج می زنه، اینجا یه کافه خیلی دنج و آرومه که هم دکور شیکی داره و هم کلی غذا و خوراکی خوشمزه داره که باید حتما امتحانشون کرد. درضمن کلی برنامه فرهنگی مثل شعرخوانی و داستان خوانی، کنسرت و … داره که باعث می شه بیشتر بهتون خوش بگذره.

کافه-آرامش بابلسر-42 کافه-آرامش بابلسر-41 کافه-آرامش بابلسر-40 کافه-آرامش بابلسر-39 کافه-آرامش بابلسر-38 کافه-آرامش بابلسر-37 کافه-آرامش بابلسر-36 کافه-آرامش بابلسر-35 کافه-آرامش بابلسر-34 کافه-آرامش بابلسر-33 کافه-آرامش بابلسر-32 کافه-آرامش بابلسر-31 کافه-آرامش بابلسر-30 کافه-آرامش بابلسر-29 کافه-آرامش بابلسر-28 کافه-آرامش بابلسر-27 کافه-آرامش بابلسر-26 کافه-آرامش بابلسر-25 کافه-آرامش بابلسر-24 کافه-آرامش بابلسر-22 کافه-آرامش بابلسر-21 کافه-آرامش بابلسر-20 کافه-آرامش بابلسر-19 کافه-آرامش بابلسر-18 کافه-آرامش بابلسر-17 کافه-آرامش بابلسر-16 کافه-آرامش بابلسر-15 کافه-آرامش بابلسر-14 کافه-آرامش بابلسر-13 کافه-آرامش بابلسر-12 کافه-آرامش بابلسر-11 کافه-آرامش بابلسر-10 کافه-آرامش بابلسر-9 کافه-آرامش بابلسر-8 کافه-آرامش بابلسر-7 کافه-آرامش بابلسر-6 کافه-آرامش بابلسر-5 کافه-آرامش بابلسر-4 کافه-آرامش بابلسر-3 کافه-آرامش بابلسر-1 کافه-آرامش بابلسر-0

 

نقد و بررسی ها

  • 9
  • 9
  • 10
  • 9
  • 10
  • 9.4

    Score
X