کافه خروس بابلسر

کافه خروس بابلسر، آدرس : بابلسر , میدان معلم , مرکز خرید بزرگمهر , طبقه دوم , کافه رستوران خروس 🍴🍕🍔🍝🍰🍮🍨۰۱۱۳۵۲۹۰۱۴۷

کافه خروس بابلسر-7

کافه خروس بابلسر-6 کافه خروس بابلسر-5 کافه خروس بابلسر-4 کافه خروس بابلسر-3 کافه خروس بابلسر-2 کافه خروس بابلسر-1 کافه خروس بابلسر-0

https://www.google.com/maps/place/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%AD/@36.6963384,52.6220283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8f81f0e17994d1:0x234d71093a86df64!8m2!3d36.6963384!4d52.624217

نقد و بررسی ها

  • 8
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8.2

    Score
X