کافه درام ساری


کافه درام ساری، آدرس: ساری بلوار خزر،ميدان طبرستان به سمت ميدان ساريكنار انتهای خ ساریکنار نبش کوچه ساريكنار دوم تلفن تماس: ۰۹۱۹۹۱۵۳۱۷۴ ۹:۳۰_ ۲۴:۰۰

 

کافه درام ساری-0 کافه درام ساری-4 کافه درام ساری-3 کافه درام ساری-2 کافه درام ساری-1 کافه درام ساری-6 کافه درام ساری-7 کافه درام ساری-8 کافه درام ساری-9 کافه درام ساری-10 کافه درام ساری-11 کافه درام ساری-17 کافه درام ساری-16 کافه درام ساری-15 کافه درام ساری-14 کافه درام ساری-13 کافه درام ساری-12 کافه درام ساری-18 کافه درام ساری-19 کافه درام ساری-25 کافه درام ساری-24 کافه درام ساری-20 کافه درام ساری-26 کافه درام ساری-27 کافه درام ساری-21 کافه درام ساری-22 کافه درام ساری-28 کافه درام ساری-29 کافه درام ساری-23 کافه درام ساری-30 کافه درام ساری-31 کافه درام ساری-32 کافه درام ساری-33 کافه درام ساری-34

نقد و بررسی ها

  • 9
  • 8
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8.4

    Score
X