کافه فلور بابل

کافه فلور بابل،  آدرس : بابل_ چهار راه امیر کبیر هر روز از ساعت۸:۰۰ الی ۲۳ جمعه ها از ساعت ۱۴ الی ۲۳

 

کافه فلور بابل-5 کافه فلور بابل-11 کافه فلور بابل-10 کافه فلور بابل-4 کافه فلور بابل-3 کافه فلور بابل-9 کافه فلور بابل-8 کافه فلور بابل-2 کافه فلور بابل-7 کافه فلور بابل-1 کافه فلور بابل-0 کافه فلور بابل-6 کافه فلور بابل-17 کافه فلور بابل-16 کافه فلور بابل-15 کافه فلور بابل-14 کافه فلور بابل-13 کافه فلور بابل-12 کافه فلور بابل-18 کافه فلور بابل-19 کافه فلور بابل-20 کافه فلور بابل-21 کافه فلور بابل-22

 

https://www.google.com/maps/place/cafe+DE+flore/@36.5629674,52.669845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8f886f3890c1b1:0xd865c63293ded9ba!8m2!3d36.5629674!4d52.6720337

نقد و بررسی ها

  • 8
  • 8
  • 9
  • 9
  • 7
  • 8.2

    Score
X