کلیپ انگیزشی فیتنس

 ” مهم نیست موانع و سختی ها و غمها چقدر بزرگ و غیر قابل تحمل به نظر می رسند، اگر واقعا بخواهی، تمامی آنها حل خواهند شد”

در فیتنس دیگر از آن حجم های افراطی که در پرورش اندام دیده می شود خبری نیست . در واقع فیتنس یک نوع آمادگی جسمانی است که با تمرینات سبک با دستگاه های بدنسازی و ترکیب ورزش های هوازی و قدرتی و پیروی از یک رژیم غذایی سالم می توانید به اندامی زیبا و متناسب برسید. این ورزش  فیتنس به مرور زمان اثر گذار خواهد بود و مصرف داروها در این رشته جایی ندارد.
پاسخ دهید

X