کلیپ تکنیک رشد شخصی از دارن هاردی

دارن هاردی یک نویسنده آمریکایی، سخنور، مشاور و ناشر مجله موفقیت( SUCCESS magazine) و نویسنده ی کتاب « اثر مرکب » می باشد. وی یکی از نویسندگان نیویورک تایمز است که مقالاتش بسیار پر مخاطب می باشد.

کتاب های ایشان شاملTHE COMPOUND EFFECTکه در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسید و موضوع این کتاب درباره تصمیمات روزمره در دستیابی به اهداف میباشد و کتابTHE ENTREPRENEUR ROLLER COASTER که در سال۲۰۱۵ به رشته تحریر در آمده است که به تشریح چالش های کارآفرینان در کسب وکار می پردازد.
X