بن افلک

تو یه قهرمانی! یه قهرمان

ترجیح بده بری جلو و شکست بخوری تا اینکه یه گوشه بشینی و شکست رو قبول کنی!
از حاشیه ی امن بیا بیرون !

موفقیت از آن کسانیه که امروز به خودشون سختی میدن و پای هدف و آرزوهاشون سخت تلاش می کنند !

تو یه قهرمانی! یه قهرمان
فقط کافیه از تو پیله ی ترس ها و تردید هات بیای بیرون !

کافیه خوده واقعی تون رو پیدا کنید !
وقتش رسیده …
تصمیم زندگی تو بگیر !

توی زندگی نمیتونی جوری عمل کنی که همه تو رو قبول داشته باشن و تایید کنند !
بدون اعتماد به نفس، بدون باور به خودت کاری نمیره جلو !

خودتو باور کن! ترس هاتو بریز دور ! بهونه ها رو تعطیل کن !
تصمیم بگیر و شروع کن !

ببین توی سه سال گذشته چیکار کردی !
اگه پیشرفتی نکردی و کار مثبتی انجام ندادی همین الان بهش فکر کن !
فکر کن اشکال کارت کجاست ؟!
تصمیم بگیر و قول بده که تغییر کنی !
قول بده از فردا کاراتو نندازی روز بعد! وقتت رو مدیریت کنی الکی پای سرگرمی های بی مورد تلف نکنی !
X