دسته:بازرگانان

caine-decoder-blog480

نقل قول زیبای هرمن کین درباره موفقیت

“موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی...

X