کتاب یاد بگیریم چگونه بر خود مسلط شویم از پروفسور اسپرینگر

کتاب یاد بگیریم چگونه بر خود مسلط شویم از پروفسور اسپرینگر

4.50 از 5 امتیاز بر اساس مشتری 2
(دیدگاه کاربر 2)

تسلط بر خود از جمله توانائیهای باارزشی است که اگر کسی براستی بخواهد بر سرنوشتش حاکم شود حتما باید آن را بدست آورد. کتاب آماده شده نوشته پروفسور اسپرینگر جزء برترین کتب در این زمینه است که به شما کمک میکند تا طی دوازده درس بتوانید یاد بگیرید چگونه بر خود مسلط شوید.

توضیح کتاب

تسلط بر خود از جمله توانائیهای باارزشی است که اگر کسی براستی بخواهد بر سرنوشتش حاکم شود حتما باید آن را بدست آورد. کتاب آماده شده نوشته پروفسور اسپرینگر جزء برترین کتب در این زمینه است که به شما کمک میکند تا طی دوازده درس بتوانید یاد بگیرید چگونه بر خود مسلط شوید.

تسلط بر خویش اکتسابی است

   این کتاب برای کسانی نوشته شده است که  توانایی کنش مستقل را بیابند یا جنبه ای از منش خود را تغییردهند ، نقصی را برطرف کنند ، از عادتی رهایی یابند ، صفات و خصوصیات سودمندی را کسب کنند و الی آخر .

   در طی روز اندیشه خود را به مشغولیتهای پیش بینی شده متوجه و روی مباحث مورد نظر متمرکز کنید .

   شبها از طریق تجسم موضوعات درخور و خوشایند ، به آسانی بخوابید .

   منظور واقعی از کلمه اراده ، استعداد خواستن است ، استعدادی که با تمرین تقویت میگردد .

   استعداد کنونی شما برای رفتار ارادی ، حتی اگر بسیار نیرومند هم باشد ، هر گاه خود را بدست تنبلی مداوم بسپارید تا حد سستی و وانهادگی نزول خواهد کرد .

   خود را آنطور که میخواهید باشید و بشوید مجسم کنید ، شاید این آینده به نظر خیلی دور بیاید ، اما با الهام از آنچه خواهید آموخت ، دور نیست روزی که نقائصتان کم و صفات نیکویی در شما تقویت گردند .

   هر صفتی که نسبت به برخورداری از آن حریصید به صورت نطفه در وجود شما یافت میشود .

 

از سستی بپرهیزید

   ضمیر نا هشیار اگر لحظه ای تسلط یابد ، شروع به سرکشی میکند ، پس باید آنرا بیدار نگه داشت . پس از چند هفته پریشانیها و گرفتگیهای توجه شروع به برطرف شدن میکنند ، و روزی فرا میرسد که میبینیم دارای افکاری سنجیده هستیم و قوه تمییز ما سرشار از فعالیت است .

   رفتار آرام ، متین ، متعادل ، ولی انعطاف پذیر شما به تدریج نگرش اطرافیان را تغییر خواهد داد .

    تعادل جسمانی

   مطمئن ترین وسائل تقویت نیروی حیاتی جز توازن غذایی ، امروزه کاملاً شناخته شده اند و عبارتند از ، فعالیت صحیح تنفسی ،حرکت، آب درمانی و آفتاب درمانی که جملگی نقش درجه اول دارند .

   برای سلامتی خود : * کارکرد تنفسی خود را ( دست کم ۲۰ دقیقه د ر روز بانفس عمیق به تدریج عمق نفس بیشتر ) پرورش دهید ،* دندانهای خود را سالم نگه دارید ،* دست کم تمام عضلات خود را به کار گیرید تا تعریق کرده و سوخت وساز کلی در بدن انجام پذیرد ،* گردش خون را با مصرف آب گرم سپس ولوم و بعد خنک تحریک کنید ،* دست کم هفت ساعت در روز خواب صحیح داشته باشید.

درباره کتاب

آنچه باید از آن اجتناب ورزید

   نخست باید توجه ارادی خود را پرورش داد و سپس به کمک آن علیه تمام صورتهای لَختی و سستی به مقاومت و واکنش پرداخت .

   هر شب به مرور افکار و اعمال روز خود بپرداز ، این عمل تابناک ، مراقبتی مداوم را تکمیل میکند .

    پرخوری چنان سستی و لختی در روح برتر آدمی پدیدار میآورد که روان ، هم نرمی و انعطاف پذیری و هم شدت و حدّت خود را از دست میدهد .

   هنگام پُرخوری جریان سالم عصبی از کار افتاده و از طرفی فکر به درستی کا ر نمیکند .

   اگر بعد از هر غذا آدمی احساس کند که هوشیاری اش کمتر از هنگام سر سفره نشستن است ، خوردن او از حدّ تعادل تجاوز کرده .

   یک ختای رایج در غذا خودن ، تند خوری و خوب نجویدن غذاست .

   تعادل صحیح غذایی تمام مواد محرک و شهوت زا را از شما دور خواهد کرد .

   برنامه ریزی صحیح برای ساعات فعالیت و استراحت ، شما را ا زخطر خیال بافی و رؤیا ، و تحریکات خارجی ، مصون خواهد داشت .

   نظم در ساعات خواب ، خوابیدن را آسان میکند .

   نظم در کا ر نیروی هدایتگر آدمی را تجهیز میکند .

   تثبیت اوقات غذا خوردن اشتها را بهتر و گوارش را آسانتر میکند .

   به طور کلی انضباط داشتن ، به مهار خویشتن کلی انسان کمک میکند و امکان میدهد بدون خستگی زیاد کار خود را هر چند که دشوار باشد به آسانی به انجام رساند .

حالت های منفی روانی

    وقتی در برابر ابتکار ، کوشش و عملی موفق نمیشویم پس نیرو و پتانسیل انرژی روانی ما خوب کار نمیکند ، و باید از حالاتی که باعث اختلالات درونی یا بیرونی شده و بیهوده بخشی از ذهن ما را به خود مشغول کرده بپرهیزیم . از بین بردن این حالتهای اختلالی مرحله مهمی در ” تسلط بر خویش ” به شمار میرود .

    اگر ” مراقبت از خویش ” را مراعات کنید و توجه ارادی خود را پرورش دهید ، اجازه نخواهید داد افکارتان با اشتغال به بحثهای بی ثمر و بی اهمیت منحرف شود.

    نفرت صرفاً نیرویی است که به کار خورد کردن خود شخص میآید ، چرا که نیرویی ویرانگر است .

    نیکخواهی نسبت به دیگران ، نیرویی سازنده است و انسان را بیش از پیش قدرت می بخشد . نیکخواهی نسبت به همه ، انسان را ، در تماس و جذب نیروی مثبت آنها قرار داده ، همچنین عناصر حیات بخش و سازنده دیگران برای ابراز محبت آنها ، مثل جویباری از حیات به سوی شما جاری میشود .

    حفظ اسرار مطالعات ، مقاصد  وطرح های خویش راهی به سوی نتایج مطمئن و سریع است . یعنی برای تسلط بر خویش  از فاش کردن افکار خود پیش دیگران بپرهیزید و سعی نکنید افراد بی اعتقاد را تغییر دهید .

 

تکانشها و سائقها

    بهره گیری درست از زمان بدون هدر دادن وقت با رؤیابافیهای بیهوده و بهره گیری از انضباط ذهنی که مبتنی بر تمرکز عمیق بر هر کار ، دور انداختن هر گونه فکر بیگانه امکان خواهد داد که آرامش ژرفی را بجای حالتهای اضطراب آور بنشانیم .

    اگر عادت کنیم تمام احتمالات مثبت و منفی را بسنجیم ، میزان دقیق آنها را ارزیابی کنیم و جنبه های منفی اجتناب ناپذیر را از یاد نبریم کمک فراوانی به ثبات درونی خود خواهیم کرد .

    هر طرفدار پرورش روانی ، به هیچ چیز اجازه نمیدهد او را مشوش کند و از هدر دادن سیلان عصبی و انرژی خود امتناع می ورزد و خونسردانه به ارزیابی گسترده ، و قابلیتهای واقعی هر گونه عامل مخالف و عناصر تشکیل دهنده هر نوع مانع خواهد پرداخت و به نحوی روشمند منابع هوشی خود را برای مبارزه با آنها به کار خواهد گرفت .

    اگر پیوسته مراقب باشید چه کلماتی از دهانتان بیرون میآید و آنها را قبلاً خوب بسنجید ، یعنی جملات خود را اندیشیده برگزینید ، چنان بر گفتار خود مسلط خواهید شد که بزودی هم خودتان حیرت خواهید کرد و هم دیگران به شگفتی خواهند افتاد .

حساسیتها

   اگر شجاعت خود را از دست داده اید ، اگر به مشکلی میدان داده اید که شما را از پای بیندازد ، در برنامه خود از ابتداییترین عناصر گرفته تا حیاتی ترین آنها تجدیدنظر کنید و از نو به تلاش برخیزید .

    باید احتمالات عدم توفیق خود را نیز پیش بینی کنید . سعی کنید برای مقابله با احتمالات یک برنامه دفاعی تدارک ببینید .

    هر تمرین را دست کم ده دقیقه در روز انجام داده و توقع کاری کامل و عالی از خود داشته باشید . در ضمن برخورداری از نظم در عادات خویش برای غلبه بر بی ثباتی انرژی ، کمک شایانی به ما میکند .

غلبه بر ضمیر خود آگاه

    این تمرین برای فرمانروایی بر اندیشه خود بسیار مؤثر است – اندیشیدن پیاپی طی یک جلسه ۳۰ دقیقه ای درباره سه موضوع متفاوت و برای هر یک مدت ۱۰ دقیقه . با این کا رذهن عدت کرده که به راحتی از یک اندیشه به اندیشه  دیگر پرداخته و در مورد هر کدام عمیقاً و با تمرکز فکر کند .

غلبه بر ضمیر ناخود آگاه

    نظم ، ترتیب ، مراقبت ، تمرکز …. همگی در آغاذ مستلزم کوششی از سوی ضمیر خود آگاه ند که گاه باید مداوم و طولانی باشد .سپس همه چیز خود انگیخته میشود و به صورت عادت در میآید . مثلاً عادت کنید که قبل از حرف زدن و تصمیم  گرفتن ، توجه خود را به اندیشیدن و سنجیدن معطوف دارید .

    تخیل اگر به واکنشهای غریزی ، عاطفی و احساسات ناشی از خارج تسلیم شود ، میتواند به عامل انواع افکار عجیب و غریب ، انواع خطاها و سرگشتگی ها تبدیل شود .

     تخیل خود را ، به مثابه دروازه ای بدانید که هیچ چیز زیان بخش ، پریشانگر ، یا وادارنده و مضری نتواند از آستانه آن بگذرد و به درون ناحیه ای که امکانات فردای شما در آن آماده میشود راه یابد .

     وقتی طی چند هفته به طور جدی به مشاهده قوه مراقبت از خویش بپردازیم ، رؤیا ما به تفسیر مستقیم و بی قید و شرط مصالح سنجیده میپردازد و گاه تا آنجا پیش میرود که به پرورش و تکامل آنها می پردازد .

تسلط بر خویش در زندگی بیرونی

  حتی وقتی احساس میکنید با شما طوری صحبت یا عمل میشود که  ممکن است زبان تندتان را برانگیزد ، سعی کنید آرامش خود را حفظ و قواعد ادب را کاملاً رعایت کنید ، اجازه ندهید رفتار و گفتار نادرست دیگران ، بر سنجیدگی سخن شما اثر گذارد و آن را تغییر دهد .

  آگاهی از چگونگی امتناع ماهرانه از برانگیختن حساسیت کسانی که با ما هم عقیده نیستند ، و بیان عقیده خود به صورت عینی و منصفانه ، به شما آزادی و آسودگی فراوانی خواهد بخشید .

  در مقابل سخنان ناهنجار، مخالفت خود را با به زبان راندن کلمات بسیار مختصر و سرد یا فقط با سکوت پیشه کردن نشان دهید .

  در مورد طرحهایی که در دست اجرا داریم ، یا هدفهایی که تحقق نیافته اند بهتر است راز آنها را نگه داریم تا ار القائات و انتقادهای متعارض و مصون بمانیم .

تسلط بر خود در زندگی خصوصی

  برخورداری از انصاف و رفتاری بی سرزنش و درست نسبت به همه حتی در نامطبوع ترین آدمها احساس نیکویی القا میکند .

  اگر در میان نزدیکان شما افراد و منشهایی هستند که تمایلات و نظرات آنها با شما   فوق العاده فرق دارد ، بحث ، مشاجره ، درگیری و انتقاد احتمالاً چیزی را تغییر نخواهد داد .

  باید یادبگیریم، انتظار بکشیم، پایداری کنیم و هرگز از هیچ چیز یأس به خود راه ندهیم .

  ملاحضه خونسردانه خطا در برابر فرد مرتکب ، برخورد آرام ، توضیح تبعین آن با اعمال مناسب ، و داوری صریح ، قاطع و سنجیده بسیار مؤثرتر از هرگونه نگرش و برخورد خشن یا پرخاشگرانه است .

  بافت اصلی هر روان نیرومند ، اعتقاد به درستی مطلق در برابر خویش است .

تسلط بر خویش

  اگر بعضیها پیوسته برای طرههای آینده شما مانع تراشی میکنند ، آنها را محرکهایی برای پرورش هوشمندی ، شکیبایی و احساس مقاومت خود تلقی کنید .

  رندگی انسانهای اهل عمل نشان میدهد که مهمترین و برترین جنبه شخصیت آنها ، استمرار و تداوم در عمل است . آنچه بعضی از آنها انجام داده اند بیشتر یکدست ، منظم و روشمند بوده است تا شدید.

  مراعات دقیق ساعات ثابت برای هر کا رپیش بینی شده گواهی جدی بر کنترل خویش  است .

  برخورداری از نظم و استمرار در عمل مستلزم آن است که انسان بداند چگونه علیه علل متعدد مختل کننده درونی و بیرونی واکنش نشان دهد . برای این منظور باید مصمم باشیم که اجازه ندهیم هیچ چیز انسان را غافلگیر و سرگشته کند و برای مدتی طولانی سازمان فکری ما را به هم بریزد .

2 دیدگاه برای کتاب یاد بگیریم چگونه بر خود مسلط شویم از پروفسور اسپرینگر

  1. امتیاز 4 از 5

    نکته های خوبی توش داره….بخرید

  2. امتیاز 5 از 5

    کتاب خوبیه…مفاهیم ساده و مفیدی داره

دیدگاه خود را بنویسید
X